Leasing

Jak się odbywa zakup na raty?

leasing

Wystarczy skontaktować się z naszym doradcą handlowym. Doradca, na podstawie przeprowadzonej rozmowy wstępnej, poprosi o podstawowe informacje, na podstawie których, będzie można przygotować ofertę kredytowa bądź leasingową. Jeśli warunki przedstawione przez doradcę handlowego zostaną wstępnie zaakceptowane, poprosi on o wypełnienie wniosku o udzielenie kredytu bądź leasingu. Wypełniony wniosek jest kierowany do odpowiedniego przedstawiciela banku bądź firmy leasingowej i opiekę nad całą transakcją obejmuje stosowny dysponent instytucji finansowej.

W związku z tym, że w wielu firmach finansujących zakup sprzętu, posiadamy status „sprawdzony dostawca”, wszelkie formalności skrócone są do niezbędnego minimum. Przy uproszczonych procedurach ogromna większość wymaganych dokumentów finansowych i zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US jest po prostu zbędna.

Złożony wniosek wędruje do rozpatrzenia i w zależności od wartości transakcji, rodzaju i przeznaczenia zakupowanego sprzętu oraz możliwości finansowych Państwa firmy podejmowana jest decyzja o przyznaniu kredytu lub leasingu. Zdolność kredytowa jest zazwyczaj potwierdzana w kilka godzin po złożenia wniosku, nieco dłużej może potrwać decyzja w sprawie leasingu, ale nie powinno zająć to więcej niż 24h. Tylko w niezwykle rzadkich przypadkach termin rozpatrzenia wniosku może wydłużyć się do kilku dni.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie kredytu, stosowny bank wystawia promesę, na podstawie której, nasza firma wydaje wszelkie dokumenty do zarejestrowania wybranego przez Ciebie sprzętu. Po okazaniu dokumentów, potwierdzających zarejestrowanie pojazdu, okazaniu ważnego ubezpieczenia oraz otrzymaniu płatności z banku, dokonujemy wydania pojazdu.

W przypadku leasingu, po pozytywnej weryfikacji, podpisywana jest umowa leasingowa, najczęściej w dogodnym miejscu dla klienta. Po tym fakcie firma leasingowa rejestruje pojazd. Po zarejestrowaniu i ubezpieczeniu przedmiotu leasingu i dokonaniu płatności na konto dostawcy, pojazd zostaje wydany klientowi.

Tak w kilku słowach przedstawia się sprawa zakupu w kredycie lub leasingu. Na każdym etapie przygotowywania finansowania, gwarantujemy pełną obsługę. Odpowiemy na każde pytanie. Wyjaśnimy niejasne sformułowania. Pomożemy wybrać najlepsze rozwiązanie. Zespół Doradców Klienta Rakpol Truck Sp. z o.o.

Leasing , a może jednak kredyt – co wybrać?

Każdy, kto rozważa zakup środka transportu, analizuje również w jaki sposób dokonać zapłaty za ten produkt. Wychodząc naprzeciw naszym klientom, pragniemy przedstawić porównanie dwóch produktów tj. leasingu i kredytu, na podstawie którego, można wypracować sobie zdanie na temat czy lepsze dla nas będzie finansowanie zakupu w ramach kredytu, czy też leasingu. Zestawienie to opisuje podstawowe różnice pomiędzy obydwoma produktami, ale bezpieczniej, by wybrać najlepszą formę finansowania, należy się skontaktować z doradcą ds. finansowania. Zestawienie należy traktować jako informację ogólną.

Zagadnienie Leasing operacyjny kredyt
Udział Własny Najczęściej od 5% do 45%. Korzystnie przyjąć wartość opłaty wstępnej na poziomie 10% wartości zakupowanego sprzętu (w niektórych przypadkach możliwa nawet opcja bez opłaty wstępnej). Bardzo duże możliwości wielkości udziału własnego. Możliwość skredytowania również ubezpieczenia pojazdu.
Okres finansowania Najczęściej 24 lub 36 miesięcy, ale możliwe również na okres do 60 miesięcy. Umowę zawiera się na czas nie krótszy niż 40% czasu amortyzacji kupowanego sprzętu. Nawet do 120 miesięcy. Maksymalny okres kredytowania zależy od wieku pojazdu oraz polityki wybranego banku
Co będzie kosztem Wpłata początkowa oraz comiesięczne raty leasingowe będą w tym przypadku kosztem. Kosztem uzyskania przychodu uzyskania przychodu będą odsetki oraz amortyzacja.
Koszty eksploatacji Klient ma możliwość wykupienia polisy ubezpieczeniowej, którą zaproponuje leasingodawca (często na bardzo dobrych warunkach), może skorzystać również z własnych zniżek i pakietów ubezpieczeniowych. Podatki drogowe płaci firma leasingowa wg stawek z miejsca rejestracji, a kosztami obciąża leasingobiorcę. Klient rejestruje pojazd na siebie i przejmuje na siebie obowiązki ubezpieczenia, opłaty podatków od środków transportowych według stawek obowiązujących na terenie dokonanej rejestracji sprzętu.
Zabezpieczenie Weksel własny in blanco. Pojazd zarejestrowany jest na firmę leasingową. Karta pojazdu jest w posiadaniu firmy leasingowej Przewłaszczenie. Klient rejestruje pojazd na siebie, a bank Wpisany jest w dowód jako współwłaściciel. Dodatkowo cesja praw polisy AC na rzecz banku, niektóre banki mogą zażądać posiadania karty pojazdu
Możliwość wcześniejszej spłaty Tak jest możliwa pod warunkiem, że umowa nie może trwać krócej niż 40% okresu amortyzacji. Oznacza to: samochody – 24 miesiące, samochody ciężarowe i naczepy – 36 miesiace. Tak i to w każdym dowolnym momencie.
Rozliczenie VAT Zwrot podatku VAT od kwoty zawartej w opłacie wstępnej, później każdorazowo miesięcznie od raty leasingowej. Zwrot podatku VAT od ceny zakupionego sprzętu, bez względu na własny udział finansowy. Samochody osobowe maksymalny poziom odliczenia to 60%, nie więcej jednak niż 6.000zł.
Procedury uproszczone Obowiązują i są większe zakresy limitów opłata wstępnych niż przy kredycie, ale trzeba pamiętać, że leasingobiorca może zażądać dokumentów finansowych. Głównym atutem może być fakt, że leasingodawca nie wymaga dokumentów z ZUS i US o niezaleganiu z wpłatami do tych urzędów. Występują najczęściej w postaci własnego oświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów, lecz często ograniczane przez banki, zależne od kwoty kredytu, udziału własnego oraz ilości rat.
Finansowanie pojazdów sprzedanych bez VAT W tym przypadku, firma leasingowa nie ma odliczenia należnego VAT, dlatego nalicza dodatkowo do wartości finansowanego środka 23% należnego podatku i od tej kwoty naliczane są raty leasingowe. Podstawą w kredycie jest cena, za którą klient kupuje pojazd. Jeśli VAT jest nienaliczony, to nie ma czego odliczać, a przy autach osobowych i tak praktycznie nie można odliczyć go w całości.
Przenoszenie spłaty rat na inny podmiot W leasingu w każdym momencie jest możliwość przeniesienia umowy na inne podmioty, oczywiście pod warunkiem spełnienia wymogów firmy leasingowej. W przypadku kredytu niestety jest to bardzo utrudnione i w praktyce nie stosowane. Aby móc sprzedać Pojazd, najpierw należy spłacić zaciągnięty kredyt.
Kradzież kasacja Kwota ubezpieczenia jest przeznaczana na pokrycie sumy zdyskontowanych pozostałych rat do zapłaty leasingowych wraz z wykupem. Nadwyżka jest klientowi zwracana, a ewentualny niedobór (może wystąpić) należy uregulować. Kwota ubezpieczenia jest przeznaczana na pokrycie pozostałego do spłaty kapitału, a nadwyżka zwracana jest klientowi.